VVA - Kolibri en nieuwe website

Kolibri – Planning van de 3 nog te ontwikkelen punten

Door 6 november 2019november 19th, 2019No Comments

In deze update meer over de planning van de drie nog te ontwikkelen punten in Kolibri.

Hoe gaan wij te werk

Allereerst zal per punt de omvang ervan geinventariseerd moeten worden. Zodra wij weten hoeveel tijd er nodig is om het te ontwikkelen gaan we het bij onze developers inplannen. Wordt alles dan in één keer ontwikkeld en opgeleverd zodra gereed? Nee 🙂 Ons development team werkt namelijk in ‘ontwikkel sprints’ van twee weken. Dit betekent dat er steeds voor twee weken een ontwikkel planning gemaakt wordt. We streven ernaar om aan het eind van elke sprint een afgerond resultaat op te leveren.

Planning

Over de planning van de vier te ontwikkelen punten kunnen we momenteel het volgende zeggen:

  1. Uitbreiding Pararius Office import met ‘bestanden’. 
    Hier is inmiddels een ureninschatting voor gemaakt. De verwachting is dat we dit in één van de komende ontwikkelsprints kunnen realiseren. Dat zou betekenen dat dit in 2019 nog gereed is.
  2. Bouw van het eigen VVA uitwisselingssysteem met toegang voor de 49 VVA leden.
  3. Bouw van de koppeling tussen Realworks en Kolibri voor de kantoren die Realworks blijven gebruiken.

    De verwachting is vooralsnog dat we deze maand inzichtelijk hebben hoeveel tijd we verwachten nodig te hebben voor het afronden van punt 2 en 3. Het betreft in ieder geval een groot project en we praten over een ontwikkeltijd van maanden.

Mocht je vragen hebben neem contact met ons op via onze online support omgeving of bel naar 0262020116 en vraag naar ondergetekende.

Met vriendelijk groet,

André van der Goot
Wazzup Software