Kasutamistingimused

Kõik käesoleva veebilehega seotud sisu nagu tekstid, pildid, logod, tarkvara ja muu taoline informatsioon kuulub Wazzup BV-le, BV Web managerile ja/või Venum BV-le Arnhemis.

Veebilehel olevat informatsiooni ei tohi kopeerida ega kasutada Wazzup BV, BV Web manageri ja/või Venum BV Arnhemis vastava loata 

Wazzupi lehekülge hooldatakse regulaarselt, kuid me ei vastuta selle eest, kui mõni viirus rikub teie arvutit või riistvara. Veebilehekülg võib sisaldada viiteid teistele lehekülgedele, mis ei kuulu Wazzupile. Wazzup BV ei vastuta nimetatud lehekülgede sisu eest.

Kogu informatsioon, mis on saadetud Wazzup BV, Wazzup Web Manageri või BV ja/või Venum BV poolt, on suunatud vaid konkreetsele meiliaadressile. Teistel adressaatidel ei ole õigust infot edastada ega töödelda.

Wazzup BV, Web Manager BV ja/või Venum BV ei vastuta informatsiooni ebaõige kasutamise eest.