Disclaimer

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm zijn eigendom van Wazzup BV, Web Manager BV en/of Venum BV te Arnhem.

De informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Wazzup BV, Web Manager BV en/of Venum BV.

De Wazzup internet site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Wazzup sites. Wazzup BV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Wazzup BV, Web Manager BV en/of Venum BV per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wazzup BV, Web Manager BV en/of Venum BV staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de aan jou toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.